Stawianie plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Stawianie plotki z plastyku na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Ploty z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety plastikowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania balustrady PVC na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy planowane ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements